Link

Intensieve Terminale  Zorg in hospice Casa Vera en thuis, respijtzorg

Wij zijn aangesloten bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden.

Wanneer iemand terminaal is kan hij of zij opgenomen worden in een hospice. Dit is een veilige plaats waar mensen hun laatste levensfase beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. Ons hospice is een zogenaamd Bijna-thuis-huis. Het hospice is in eerste instantie bestemd voor gasten uit de gemeenten Epe en Heerde en als er plaats is ook voor gasten van elders. De medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts en thuiszorg. Indien zorg door de eigen huisarts niet mogelijk is, kan dit door een andere arts worden overgenomen.

Sinds februari 2017 is hospice Casa Vera gevestigd aan de Eperweg 20 A in Oene. Wij beschikken over 3 gastenkamers, een huiskamer, een logeerkamer en een ruimte voor onze vrijwilligers.

Ook een verzoek tot opname in het hospice wordt gedaan via de coördinatoren tel. 06-23795462. Een verzoek tot opname kan gedaan worden door familie, huisarts, thuiszorg of ziekenhuis.

Voor de kosten van een opname vragen wij een bijdrage per dag.

Familie en ander bezoek  kan zoveel mogelijk aanwezig zijn, maar wel in overleg met de gast.

In hospice Casa Vera is ook verblijf voor respijtzorg mogelijk. Daardoor worden de mantelzorgers ontlast en keert de gast na het verblijf weer terug naar huis.