Onze “Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar” is statutair gevestigd in de gemeente Epe. De stichting heeft ten doel maatschappelijke hulpverlening te geven daar waar de professionele krachten, familie, kennissen vrienden of buren, door welke oorzaak dan ook, niet in staat zijn om passende hulp te bieden.

Stichting De Kruimelschaar is een ANBI erkende stichting, dat wil zeggen dat giften aan de kruimelschaar voor belastingaftrek in aanmerking kunnen komen. Klik hier voor de gegevens.

De door “De Kruimelschaar” verleende hulp is in principe altijd van tijdelijke aard. Wel is het mogelijk dat een vrijwilliger met de hulpvrager langdurig contact houdt.

De Kruimelschaar werkt niet vanuit een een of andere levensbeschouwelijke of politieke overtuiging of achtergrond. De hulp die wij bieden is bestemd voor iedereen, niemand uitgezonderd, van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking.

Onze vrijwillige hulpdienst tracht haar doel o.a. te bereiken door het werven en inzetten van vrijwilligers die bereid en in staat zijn de gevraagde hulp te bieden.
Als min of meer vaste procedure hierbij geldt dat bij iedere nieuwe hulpaanvraag onze dan dienstdoende telefoonwacht de aanvraag vooraf bespreekt met zowel de vrijwilliger als de aanvrager.

Voor de door onze vrijwilligers verleende hulp geldt dat hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. De enige uitzondering op deze regel is het personenvervoer waarbij gebruik gemaakt wordt van de auto van onze vrijwilliger. Hiervoor hanteren wij een landelijk geldend tarief.

Door de vrijwilligers van onze stichting wordt in principe hulp geboden bij:
- eenvoudig administratief werk
- het doen van boodschappen
- de opvang van kinderen (alleen in noodsituaties)
- het vervoer naar bijv. huisarts, tandarts, fysiotherapeut
- het vervoer en begeleiding naar en van ziekenhuis of specialist
- kleine klusjes in en rond het huis
- bezoeken thuis in Epe, Emst en Oene
- bezoeken in de Eper verzorgingstehuizen en andere woonvormen
- oppassen bij dementerenden
- voorlezen bij slechtzienden
- wandelen met of zonder rolstoel
- het uitlaten en/of verzorgen van huisdieren
- het deelnemen aan de telefooncirkel
- intensieve en terminale zorg in de thuissituatie (alleen incidenteel en kortdurend, zie Terminale Zorg) 
- het verlenen van terminale zorg in ons hospice Casa Vera (zie Hospice)
- begeleiden en opvangen van mensen bij rouwverwerking (zie Lotgenoten).